Civilszerviz

Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete

Támogatónk:

FELHÍVÁS

Az egyesületünk által működtetett Önkéntes és Civil Iroda olyan szervezetek, intézmények és vállalkozások jelentkezését várja, akik önkéntesek számára tudnak feladatot biztosítani, és szívesen vennék igénybe felnőttek, illetve lelkes közösségi szolgálatot végző diákok segítségét.

Várjuk továbbá azoknak a leendő önkénteseknek a jelentkezését, akik szabadidejüket hasznosan szeretnék eltölteni, és szívesen vennének részt egyes közösségek tevékenységében.

Érdeklődni és jelentkezni lehet:

Önkéntes és Civil Iroda

Pápa, Várkert út 4. (VÁROSI SPORTCSARNOK)  II. emelet

Telefon: 20/285-8168

 

 

Önkéntesség:

„Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. Sajátos értékeket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától. Önmagában jó és értékes, egy mód, mellyel képessé tehetjük a társadalom tagjait, hogy aktív szerepet vállaljanak mind tágabb földrajzi, mind szűkebb érdekközösségekben, mely egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzőknek is. Az önkéntesség az egyik eszköze az esélyegyenlőség fejlesztésének, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez, segíthet a munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, de nem helyettesítheti a fizetett munkaerőt.

 

Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás – s ezen belül a karitatív tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az önkéntességben juthat kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” mindazokért, akik a segítségnyújtás érintettjei. Ebből következik, hogy az önkéntes tevékenység végzése olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.”

(Forrás: 1068/2012. (III.20.) kormányhatározat melléklete)

Önkéntes törvény

Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentéséhez szükséges űrlap letölthető itt.

A bejelentő lapot az alábbi címre kell beküldeni:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Esélyteremtési Főosztály

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

 

Közösségi szolgálat:

(Nem egyenlő az önkéntességgel!)

2016-tól az érettségi vizsga feltétele az 50 órás közösségi szolgálat.

A szolgálatként végezhető tevékenységek helyi közösségek javát szolgálják, szervezett keretek között folynak, anyagi érdekektől függetlenek, egyéni vagy csoportos tevékenységek, és pedagógiai feldolgozás követi.

Közösségi szolgálatként végezhető tevékenységek:

egészségügyi

szociális és jótékonysági

oktatási

kulturális és közösségi

környezet és természetvédelmi

katasztrófavédelmi

óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidő

 

Közösségi szolgálatot végző diákot fogadhat minden olyan bejegyzett civil szervezet, illetve intézmény, amelynek megállapodása van az adott diák/ok középiskolájával. A diákok fogadásának NEM feltétele, hogy regisztrált önkéntes fogadó legyen a szervezet, vagy intézmény.

A nem bejegyzett szervezetek, illetve azok a bejegyzett egyesületek és alapítványok, akiknek nincs megállapodásuk, de szeretnének diákokat fogadni, lehetőségük van egyesületünk segítségét igénybe venni. További információért munkatársainkat kereshetik elérhetőségeinken.